Minibiografi: Sitting Bull

Skrevet 18. March, 2010

Sitting Bull var religiøs leder for Sioux-stammen

Sitting Bull var religiøs leder for Sioux-stammen

Sitting Bull (ca. 1830–1890) var en religiøs leder i lakota-stammens (sioux) og er mest kjent for sin rolle da lakotaene beseiret Custers 7. kavaleriregiment i slaget ved Litte Bighorn i 1876.

Sitting Bull utmerket seg i ungdommen med sin hurtighet og med sine ferdigheter på hesteryggen, så vel som med pil og bue. Han var også kjent for sin sindighet og fikk tidlig status som religiøs leder.

I 1860-årene sluttet Sitting Bull seg til dakotaenes kamp mot den hvite overmakten. Men etter flere nederlag, overtalte Sitting Bull siouxene til å trekke seg tilbake. Nederlaget gjorde ham imidlertid bare mer innbitt i sin motstand mod de hvite.

Sitting Bull ledet flere krigstokter mot hvite stillinger senere på 1860-tallet. Sammen med høvdingen Red Cloud var han med på angrep som tvang frem en fredsavtale, men selv var han blant de sioux-lederne som nektet å skrive under på avtalen. Han fortsatte å angripe de hvites fort, og mange siouxer kom til å betrakte ham som sin fremste leder.

Etter at Custer i 1874 erklærte at det var funnet gull i Black Hills, økte konfliktnivået dramatisk. Etter spredte trefninger mellom indianere og hvite, ble alle siouxer beordret inn i et reservat. Da siouxene nektet, ble den amerikanske hæren mobilisert til krig i 1876.

I motsetning til høvdinger som Red Cloud og Gall holdt Sitting Bull seg unna reservatet. Han nektet å gjøre seg avhengig av de hvite, selv om utryddelsen av bisonflokkene gjorde det stadig vanskeligere. Derfor var det ham mange indianere, ikke bare siouxer, flokket seg rundt nå da det hellige Pahá Sápa, Black Hills, var truet. Leiren hans vokste, og det var denne Custer angrep i 1876.

Sitting Bull hadde mye av æren for indianernes seier ved Little Bighorn. Men gleden var kortvarig. I løpet av 1877 ble de fleste av krigerne hans tvunget til å underkaste seg, og slev måtte han flykte over grensen til Canada. Her levde han til sult og kulde tvang ham til å overgi seg i 1881.

I 1885 sluttet Sitting Bull seg til Buffalo Bill Cody’s Wild West show, hvor han ble en populær attraksjon. På reisen så han hvor avansert de hvites teknologi var, og han innså at det var nytteløst for siouxene å kjempe videre. Men i 1890 fryktet myndighetene at han ville slutte seg til Åndedans-bevegelsen. Man ville arrestere ham for å hindre ham i å lede et nytt indianeropprør, men han motsatte seg arrestasjonen og i tumultene som oppstod ble han skutt og drept.

Legg igjen en kommentar

Navn *

E-post (publiseres ikke) *

Nettside